MANUÁL PRO KONÁNÍ LETNÍCH TÁBORŮ 2021

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vám poděkovali za přízeň a za důvěru. Čekají nás už druhé prázdniny u koní ve znamení protiepidemoilogických opatření. Snažíme se sledovat aktuální informace a pokyny, věříme, že společně všechny zvládneme a děti si budou moct užít nezapomentulné léto na statku v Zálší.

Nástup na tábor 

Nástupy na tábor budou probíhat každou sobotu a to vždy od 15:00 do 17:00 hod na stanovém táboře (ne na statku). 

Před nástupem na letní tábor mají děti povinnost splnit jednu z těchto podmínek:

  • 22 dnů po první dávce očkování

  • PCR test starý max. 7 dní

  • Potvrzení o prodělání nemoci ve lhůtě 180 dní

  • Antigenní test max 3 dny starý

Děti, které se zúčastní dvou turnusů, se prokáží před nástupem PCR testem ne starším než 7 dní. Poté se na ně nevztahuje podmínka přetestování mezi turnusy. Pokud by se dítě prokázalo antigenním testem, muselo by 7 den opustit tábor a opatřit si aktuální antigenní test. 

Na místě nebude možné provádět samotestování, je tedy nutné, aby se každé dítě před nástupem na tábor prokázalo jedním z výše uvedených dokumentů.

Jako každý rok, tak i letos bude potřeba odevzdat při předání dítěte vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář naleznete zde.

Tyto podmínky platí pro letní tábory u koní, pro příměstské tábory u koní i pro příměstské tábory na statku.

Děkujeme za spolupráci :)

 

Odjezd z tábora 

Odjezdy z tábora budou probíhat každou sobotu a to vždy od 08:00 do 10:00 ze stanového tábora.

Příměstské tábory 

Předání děti proběhne v areálu stanového tábora a to vždy v dobře 07:00 až 08:00, vyzvedávání děti bude probíhat také na táboře a to v 19:00.

Další změna bude ve způsobu předávání dítěte na tábor. Rodiče ani jiný doprovod se nebude moci pohybovat v prostorách statku a tábora. Dítě předáte s věcmi vedoucí na vyhrazeném místě. My vašim ratolestem rádi pomůžeme s ubytováním a vybalením věcí. Při předání dítěte a všech potřebných dokumentů a potvrzení, bude zároveň všem účastníkům tábora změřena teplota. V případě, že bude mít dítě zvýšenou teplotu (nad 38 C), nebudeme moci dítě přijmout. Dětem bude teplota měřena každý den a zapisována do lékařského deníku. V případě zjištění teploty budeme kontaktovat rodiče a dítě bude muset tábor opustit. 

Dále prosíme abyste děti vybavili dostatkem hygienických potřeb - jednorázové kapesníky, desinfekční gely, antibakteriální mýdla. My budeme v celém areálu dbát na zvýšenou hygienu. Vedení tábora má také povinnost mít od lékaře potřebné prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu. Rovněž si budou denně měřit tělesnou teplotu. 

 

Nadále budeme sledovat aktuální dění kolem situace a v případě jakýchkoliv změn vás budeme informovat. 

Pro bližší informace kontaktujte pí Líkařovou, 606 114 004

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou.