MANUÁL PRO KONÁNÍ LETNÍCH TÁBORŮ 2020

Vážení rodiče, 

vzhledem k situaci, která nás provází již od března, jsme rádi, že se nakonec letní tábory můžou uskutečnit. Jsme přesvědčeni, že i vy sledujete novinky ohledně ,,rozvolňování,, a nebude pro vás překvapením, že pro letošní rok musíme přijmout nová opatření. 

Nástup na tábor 

Nástupy na tábor budou probíhat každou sobotu a to vždy od 15:00 do 17:00 hod na stanovém táboře (ne na statku). 

Odjezd z tábora 

Odjezdy z tábora budou probíhat každou sobotu a to vždy od 08:00 do 10:00 ze stanového tábora.

Příměstské tábory 

Předání děti proběhne v areálu stanového tábora a to vždy v dobře 07:00 až 08:00, vyzvedávání děti bude probíhat také na táboře a to v 19:00.

Děti, které se zúčastní klasického letního tábora u koní (s přespáním) budou letos potřebovat dva dokumenty:

* potvrzení o bezinfekčnosti, které vystaví rodič nebo zákonný zástupce, tak jak jste zvyklý z předchozích let (vzor přikládáme tady )

* lékařský posudek o způsobilosti dítěte ( vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost) - vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme doložit lékařský posudek, který byl vystaven v roce konání akce a neuplatňovat zákonem platnou lhůtu posudku 2 roky od vystavení 

Děti, které se zúčastní příměstského tábora budou potřebovat pouze potvrzení o bezinfekčnosti. 

Více informací viz přiložený dokument. Nutné přečíst !!!

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf

Další změna bude ve způsobu předávání dítěte na tábor. Rodiče ani jiný doprovod se nebude moci pohybovat v prostorách statku a tábora. Dítě předáte s věcmi vedoucí na vyhrazeném místě. My vašim ratolestem rádi pomůžeme s ubytováním a vybalením věcí. Při předání dítěte a všech potřebných dokumentů a potvrzení, bude zároveň všem účastníkům tábora změřena teplota. V případě, že bude mít dítě zvýšenou teplotu (nad 37,5 C), nebudeme moci dítě přijmout. Dětem bude teplota měřena každý den a zapisována do lékařského deníku. V případě zjištění teploty budeme kontaktovat rodiče a dítě bude muset tábor opustit. 

Dále prosíme abyste děti vybavili dostatkem hygienických potřeb - jednorázové kapesníky, desinfekční gely, antibakteriální mýdla. My budeme v celém areálu dbát na zvýšenou hygienu. Vedení tábora má také povinnost mít od lékaře potřebné prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu. Rovněž si budou denně měřit tělesnou teplotu. 

TESTY NA COVID 19 NEJSOU POVINNÉ JAK PRO DĚTI, TAK PRO VEDOUCÍ. 

 

Nadále budeme sledovat aktuální dění kolem situace a v případě jakýchkoliv změn vás budeme informovat. 

Pro bližší informace kontaktujte pí Líkařovou, 606 114 004

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou.